Kiedy wymienić zęby na protezę?

Protezy zębowe to rozwiązanie skierowane do tych osób, które zmagają się z brakami zębowymi, nie ma przy tym znaczenia to, czy z brakami tymi mamy do czynienia w żuchwie, czy też w szczęce.

Dzisiejsza medycyna pozwala reagować nawet na pojedyncze braki, protezy wstawia się jednak również w przypadku bezzębia. Jeszcze kilkanaście lat temu wielu pacjentów nie uzupełniało pojedynczych braków w uzębieniu. Winne były przede wszystkim wysokie koszty protez częściowych, a także problemy z ich dopasowaniem. Dziś takie działanie należy już jednak do rzadkości, rośnie bowiem świadomość niebezpieczeństw, jakie pociąga za sobą brak zębów oraz komplikacje, jakie powoduje on w przyszłości.

Sami pacjenci mają też coraz więcej możliwości. Protezy najczęściej dzieli się na częściowe i całkowite, wśród nich zaś również mamy do czynienia z podziałami. O okresie wymiany zębów własnych na sztuczne przesądzają czynniki indywidualne. Kluczowe znaczenie ma nasz wiek, nie można jednak zapomnieć także o ogólnym stanie zdrowia i stanie uzębienia, usunięcie zęba jest bowiem czasem najlepszym z dostępnych posunięć.