Nota prawna

Autorzy serwisu alldent.net.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie alldent.net.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystania informacji zawartych w serwisie alldent.net.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony alldent.net.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem Administrator serwisu alldent.net.pl