Rodzaje zdjęć RTG w stomatologii

Zdjęcia radiologiczne służą do ustalenia stanu tkanki kostnej oraz tych części zęba, które znajdują się wewnątrz dziąsła. Dzięki takiej analizie można stwierdzić obecność próchnicy na korzeniach albo w miejscu, gdzie zęby się stykają i dostęp do nich jest utrudniony. Zdjęcie RTG jest bardzo pomocne szczególnie w przypadku stwierdzania obecności lub braku zawiązków zębowych.

Analiza radiologiczna może być wykonywana wewnątrzustnie lub zewnątrzustnie. Pierwsza metoda pozwala na wykonanie zdjęć przylegających oraz zdjęć zgryzowych. Technologia zewnątrzustna umozliwia uzyskanie dużo większych obrazów. Tego typu badania mogą dostarczyć nam informacji o stanie kości całej twarzoczaszki, zatok szczękowych oraz stanie szczelin złamań (w przypadku urazów).

Bardzo przydatne są również zdjęcia pantomograficzne. Dzięki nim można uzyskać sporo wiadomości na temat ogólnego stanu uzębienia. Kolejnym, znacznie bardziej dokładnym (ale i kosztochłonnym) badaniem, jest wykonanie zdjęć warstwowych (tomograficznych).